Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

Current Issue

Vol. 75 No. 6 (2012)
Published June 3, 2024

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Huỳnh Văn Chương, Vũ Trung Kiên, Lê Thị Thanh Nga
ỨNG DỤNG GIS TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TIỂU ĐIỀN TẠI HUYỆN HẢI LĂNG TỈNH QUẢNG TRỊ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3154
trần minh đức, Lê Thái Hùng
MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT LOÀI CÂY SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) VÀ TÌNH HÌNH GÂY TRỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3155
Trần Quốc Dung, Đặng Phước Hải, Nguyễn Quang Đức Tiến
TẠO DÒNG VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ GEN SERINE PROTEASE THỦY PHÂN FIBRIN TỪ GIUN QUẾ (Perionyx excavatus)
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3156
Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp
THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA THỰC VẬT NGẬP MẶN Ở ĐẦM LẬP AN, HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3157
Trần Thị Thu Hà, Phạm Thanh Hòa
KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA NẤM Trichoderma VỚI NẤM BỆNH HẠI CÂY TRỒNG Sclerotium rolfsii Sacc TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3158
Lã Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Triêu Hà, Trần Văn Minh
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ SÂU BỆNH CỦA GIỐNG HOA CHUÔNG MÀU ĐỎ (Sinningia Speciosa) TRÊN CÁC LOẠI GIÁ THỂ KHÁC NHAU Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3159
Lê Thị Hương, Võ Hành
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, ĐỘ MẶN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ISOCHRYSIS GALBANA PARKER VÀ THÀNH PHẦN, HÀM LƯỢNG AXIT BÉO CỦA NÓ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3160
Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Thị Nguyên hải
KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH 3 GIẢM 3 TĂNG Ở VIỆT NAM
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3161
Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Như Ý, Hoàng Thị Kim Hồng
XÁC ĐỊNH SỰ HIỆN DIỆN CỦA GEN KHÁNG RẦY NÂU (NILARPAVATA LUGENS STAL) Ở MỘT SỐ GIỐNG LÚA (ORYZA SATIVA L.)
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3162
Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG RẦY NÂU CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA TRỒNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3163
Lê Nguyên Ngật, Nguyễn Thị Quy, Lê Thị Thanh
THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở VÙNG RỪNG CÀ ĐAM, TỈNH QUẢNG NGÃI
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3164
Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Thị Cẩm Hạnh
ĐIỀU TRA, TINH SẠCH VÀ TÌM HIỂU TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA LECTIN MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU CÔ VE (PHASEOLUS VULGARIS L.)
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3165
Võ Văn Phú, Hoàng Đình Trung
KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ĐỘNG VẬT NỔI (ZOOPLANKTON) Ở ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3166
Nguyễn Thành Tâm, Phạm Thanh Liêm
SO SÁNH SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA TÔM CÀNG XANH VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3167
Nguyễn Đình Thi
ẢNH HƯỞNG CỦA AXÍT INDOL AXÊTÍC (IAA) ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea) Ở THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3168
Nguyễn Thị Xuân Thu, Đỗ Trung Đông, Lê Văn Tường Huân
NGHIÊN CỨU NUÔI CẤY MÔ CÂY BAO BÁP (Adansonia grandidieri L.)
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3169
Nguyễn Văn Thuận, Võ Thị Tuyết Nhung
NGHIÊN CỨU GIUN ĐẤT VÀ CÁC NHÓM MESOFAUNA KHÁC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3170
Dương Viết Tình, Nguyễn Trung Thành
RỪNG NGẬP MẶN TẠI CỬA SÔNG GIANH TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐẤT NGẬP NƯỚC
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3171
Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn
BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THÔNG QUA SỬ DỤNG CHỈ SỐ SINH HỌC EPT
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3172
Hoàng Đình Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Huỳnh Đức Khanh, Mai Thị Thảo Nhi, Phan Thị Thùy Dương, Nguyễn Anh Toàn
THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ THEO ĐỘ CAO CỦA BỘ PHÙ DU (INSECTA - EPHEMEROPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3173
Nguyễn Hữu Văn
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG ĂN VÀO, TỈ LỆ TIÊU HÓA, CÂN BẰNG NI-TƠ VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG LÁ CHUỐI LÀM THỨC ĂN CHO DÊ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3174
Lê Quang Vinh, Ngô Thị Phương Anh
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN PHÚ LỘC, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
https://doi.org/10.26459/jard.v75i6.3175
View All Issues