Vol. 126 No. 5A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Original Article

Võ Thị Ngọc Thúy
5–15
TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TƯƠNG TÁC CỦA TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN HÀNH VI THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG VÀO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG
PDF (Vietnamese)
Võ Thị Ngọc Thúy
17–28
TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ ĐẾN HÀNH VI SAU SỬ DỤNG: TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ XE KHÁCH ĐƯỜNG DÀI
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa
29–42
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Đình Phúc, Phan Thị Diễm, Giáp Thị Thùy Dung, Ngô Thị Lệ Thủy
43–61
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA MÔ HÌNH LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MÍA NGUYÊN LIỆU CỦA CÁC HỘ TRỒNG MÍA VỚI CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Trí
63–75
NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Bùi Ngọc Toản
77–88
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PDF (Vietnamese)
Hoàng Hùng, Hoàng Ngọc Trung
89–99
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ VỀ CÔNG VIỆC
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Lệ Hương, Phan Thanh Hoàn
101–114
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH PHÚ LỘC - HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Trường Sơn
115–126
MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ CỘNG ĐỒNG “CROWDFUNDING” KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế
127–135
NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HỢP TÁC TRONG DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ Ở HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Khắc Hoàn, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo
137–144
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MÂY TRE ĐAN TẠI HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN BAO LA, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Nguyễn Khắc Hoàn, Trần Hà Uyên Thi, Trương Thị Hương Xuân, Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Huấn
145–159
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn
161–171
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
PDF (Vietnamese)
Phan Thanh Hoàn
173–184
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP TPP
PDF (Vietnamese)
nguyen thi thuy hanh
185–192
NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Ngọc Anh
193–205
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI TRONG XÂY DỰNG KHUNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Phương Thảo
207–217
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Lê Đức Niêm
219–227
NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK
PDF
Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Trọng Hùng
229–237
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỌC TẬP HOẶC LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Hữu Hòa (ĐHKT), Nguyễn Trí Lạc
239–248
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY TOBIT ĐỂ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CƠ GIỚI HÓA SẢN XUẤT LÚA Ở TỈNH HÀ TĨNH
PDF (Vietnamese)