Vol. 129 No. 6C (2020): Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt
Khoa học Xã hội Nhân văn tiếng Việt

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Mậu Hùng
5-18
VAI TRÒ CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC GIỮA THẾ KỶ XIX
PDF
Nguyễn Thăng Nguyễn Thăng Long
19-30
Đời sống tín ngưỡng, lễ hội của cư dân làng Thai Dương Hạ: giá trị truyền thống và xu hướng biến đổi trong giai đoạn hiện nay
PDF
Đoàn Đức Lương
31-40
ÁP DỤNG BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT CHUYÊN NGÀNH TRONG XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT KHI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG
PDF
Nguyễn Tiến Dũng, Phan Thị Quý
41-47
QUAN NIỆM VÔ THẦN CỦA J.P-SARTRE VÀ Ý NGHĨA NHÂN SINH CỦA NÓ
PDF
Nguyễn Văn Đông
49-64
CÁC YÊU CẦU ĐẶT RA KHI XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
PDF
Chau Kim Khanh Le, Le Ngan Chinh Nguyen
65-79
PHẢN HỒI CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN VỀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG MOODLE HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Trần Thị Quế Châu, Nguyễn Thị Ni Na
81-91
VAI TRÒ CỦA NGƯỜI HOA TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI MANILA (PHILIPPINES) THẾ KỈ XVI, XVII
PDF (Vietnamese)
Phuong Thu Thi Bui
93-102
THUYẾT QUÂN BÌNH TRONG TRIẾT HỌC LÃO TỬ VÀ BÀI HỌC CHO LỐI SỐNG HOÀ HỢP NGÀY NAY CỦA CON NGƯỜI
PDF
Tran Ngoc Bao Chau, Truong Vien
103-119
NGƯỜI HỌC ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DẠY HỌC: MỘT KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG TỪ MỘT TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI VIỆT NAM
PDF
Nguyễn Sơn Hà
121-128
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ
PDF
Lê Thị Thảo
129-136
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
PDF
Nguyễn Mạnh Hùng
137-150
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
Trương Thị Nhàn, Nguyễn Thanh Tuấn
151-164
NHỮNG ĐẶC TRƯNG VỀ TRƯỜNG THÔNG QUA QUÁ TRÌNH CHUYỂN TÁC TRONG TIÊU ĐỀ BÁO
PDF
Võ Thị Mai Hoa
165-177
Hoán dụ danh từ chỉ bộ phận cơ thể người Trong hai ngôn ngữ Hán và Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ học tri nhận
PDF
Trang Van Nguyen
179-187
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN HIỆN NAY
PDF