Vol 129, No 3D (2020)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v129i3D

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Văn Lợi, Trần Kim Ngọc, Phạm Duy Hưng
Lê Ngọc Phương Qúy, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức
Nguyễn Hồng Ửng, Đặng Hòa Thái, Phan Quốc Nam, Nguyễn Hồng Nương, Nguyễn Thị Hồng Thủy
Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi
Phan Thị Lệ Anh, Dương Tuấn Phương
Hoàng Công Tín, Nguyễn Hữu Chí Tư, Nguyễn Tú Uyên
Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Đăng Tuấn, Lê Trần Hoàn, Lê Quốc Việt, Lê Văn Phước, Nguyễn Đức Danh, Phan Vũ Hải
Nguyễn Đăng Nhật, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn
Lê Thanh Toàn, Mai Huu Tin
Nguyễn Bich Ngọc, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức