Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 127, No 6C (2018): Khoa học Xã hội Nhân văn Tập 127 số 6C.2018

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Quảng Văn Ngọc
Phan Phương Thanh
Nguyen Hong Dung
Trần Văn Dũng
pham trong luong
Nguyễn Thùy Trang
Trần Thanh Thủy
Lê Thị Bích Hạnh
Phan Tuấn Anh
Nguyễn Sỹ Thanh, Phùng Đình Mẫn
Phan Thị Diễm Hương
võ anh tuấn
Nguyễn Mậu Hùng
Chu Đình Kiên