Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

Current Issue

Vol. 129 No. 6E (2020)
Published October 26, 2020

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thích Phước Đạt
5-15
TRAN NHAN TONG’S VISION IN DOCTRINE “CU TRAN LAC DAO”
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.5899
PDF (Vietnamese)
Thích Nguyên Đạt
17-24
GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VỚI TRỤC HUẾ – HÀ NỘI – SÀI GÒN
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6054
PDF (Vietnamese)
Hà Minh Hồng
25-32
HÀ NỘI – HUẾ – SÀI GÒN: TRỤC PHÁT TRIỂN THẲNG CỦA LỊCH SỬ ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6053
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Quang Ngọc
33-43
HA NOI – HUE – SAI GON IN TERRITORY EXPANSION TOWARD THE SOUTH AND UNIFICATION OF THE COUNTRY (1069–1802)
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6058
PDF (Vietnamese)
Trần Đình Hằng
45-56
TÍNH HỘI TỤ – LAN TỎA VÀ NHU CẦU LIÊN KẾT TRÊN DẢI ĐẤT MIỀN TRUNG
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6060
PDF (Vietnamese)
Trương Công Huỳnh Kỳ
57-65
SỰ KẾT NỐI VÀ ĐỒNG HÀNH CỦA HÀ NỘI – HUẾ – SÀI GÒN TRONG ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6061
PDF (Vietnamese)
Phan Thanh Bình
67-73
NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH THỜI NGUYỄN, NHỮNG GIÁ TRỊ HÌNH THÀNH TỪ YẾU TỐ VĂN HÓA VÙNG
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6062
PDF (Vietnamese)
Trần Thị Hoài Diễm
75-82
SỰ TIẾP BIẾN VĂN HÓA QUA NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC TRANG TRÍ LĂNG CÁC BÀ HOÀNG THỜI NGUYỄN TẠI HUẾ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6071
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Quý Đức
83-89
DI SẢN VĂN HÓA – LỢI THẾ CỦA HUẾ TRONG VIỆC PHÁT HUY SỨC MẠNH MỀM CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6074
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Tất Thắng
91-103
QUỐC TỬ GIÁM: TỪ HÀ NỘI ĐẾN HUẾ VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6072
PDF (Vietnamese)
Đỗ Bang
105-113
THÁI Y VIỆN TRIỀU NGUYỄN – ĐỈNH CAO TRONG LỊCH SỬ PHÒNG, CHỮA BỆNH, TỔ CHỨC VÀ ĐÀO TẠO LƯƠNG Y VIỆT NAM THỜI QUÂN CHỦ
https://doi.org/10.26459/hueunijssh.v129i6E.6073
PDF (Vietnamese)
View All Issues