Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanities

ISSN 2588-1213

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Do Thi Xuan Dung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Tran Thi Vinh Lien

Phone: 02343845658 | Email: ttvlien@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 128, No 6B (2019): Social Sciences and Humanities English

Table of Contents

Khanh Linh Thi Vo
Anh Tram Dang Pham
Thuy Minh Nguyen Bui
Lê Vũ Lê Vũ Trường Giang
Nguyễn Thị Tân An, Tạ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Duyến, Trần Ngọc Đức Toàn, Trần Dũng