Vol. 129 No. 3D (2020): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

ISSN (Print) 2588-1191; ISSN (Online) 2615-9708; DOI: 10.26459

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development is a peer-reviewed national journal published by Hue University. The Journal brings together multidisciplinary interests in one journal and is to disseminate information of research in agriculture, rural development, natural resources and environment, food technology and more. The Journal is devoted to the publication of contributions in all fields of experimental and applied research of the above disciplines from academics, professionals, graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research throughout the world. The editors welcome original contributions that have not been published and are not under consideration elsewhere. Papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity.

Indexing: The journal is indexed in CrossRef, BASE, and PKP|Index and accessed anywhere and anytime all over the world.

DOI® number: Each paper published in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development is assigned a DOI number, which appears above the volume and number of the issue on the first page of the published paper.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Văn Lợi, Trần Kim Ngọc, Phạm Duy Hưng
5–19
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP AHP, FAHP VÀ GIS TRONG ĐÁNH GIÁ SỰ THÍCH HỢP LOÀI QUẾ BẢN ĐỊA Ở TRÀ BỒNG, QUẢNG NGÃI
PDF (Vietnamese)
Lê Ngọc Phương Qúy, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Tiến Nhật, Lê Anh Đức
21–32
THỰC TRẠNG TIẾP CẬN THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THỊ TRẤN ÁI TỬ, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Đăng Tuấn, Lê Trần Hoàn, Lê Quốc Việt, Lê Văn Phước, Nguyễn Đức Danh, Phan Vũ Hải
33–42
ĐỘC LỰC VÀ ĐỘ MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN SALMONELLA SPP. PHÂN LẬP TỪ BÊ SỮA BỊ TIÊU CHẢY TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Đăng Nhật, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Trương Văn Đàn
43–49
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐÈN LED TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN TRÊN TÀU LƯỚI VÂY XA BỜ TẠI HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Lệ Anh, Dương Tuấn Phương
51–64
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ RÔ CỜ (OSPHRONEMUS EXODON ROBETS, 1994) Ở SÔNG SRÊPỐK, TỈNH ĐẮK LẮK
PDF
Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi
65–79
TUYỂN CHỌN GIỐNG NGÔ NẾP TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Hoàng Công Tín, Nguyễn Hữu Chí Tư, Nguyễn Tú Uyên
81–97
HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG THẢM CỎ BIỂN Ở ĐẦM LĂNG CÔ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2001–2020
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Hồng Ửng, Đặng Hòa Thái, Phan Quốc Nam, Nguyễn Hồng Nương, Nguyễn Thị Hồng Thủy
99–112
HIỆN TRẠNG CANH TÁC, QUẢN LÝ DỊCH HẠI VÀ THÀNH PHẦN CÔN TRÙNG TRÊN CÂY CÓI (Cyperus malaccensis Lam) TẠI HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH
PDF (Vietnamese)
Lê Thanh Toàn, Mai Hữu Tín
113–124
HIỆU QUẢ CỦA DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Colletotrichum sp. GÂY THÁN THƯ TRÊN TRÁI ỚT
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Bich Ngọc, Hồ Việt Hoàng, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức
125–137
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)