Vol. 126 No. 5C (2017): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Original Article

Võ Thị Thu Ngọc
5–20
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Nguyễn Đức Quân
21–31
SỰ THẤU HIỂU VÀ SẺ CHIA CỦA NHÀ MẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Anh Tuấn
33–44
HIỆN TRẠNG MUA SẮM XANH VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Bích Thủy
45–59
HỢP TÁC GIỮA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG MẠNG LƯỚI DU LỊCH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG
PDF (Vietnamese)
hoang phuong hien
61–74
NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP
PDF (Vietnamese)
Nguyen Anh Phong
75–85
TÁC ĐỘNG CỦA QUY MÔ VÀ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP
PDF (Vietnamese)
Trần Đăng Huy, Trương Tấn Quân
87–99
HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT SẮN Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF
hoang hung, Trần Đăng Hòa
101–114
RÀO CẢN TRONG Ý ĐỊNH SỬ DỤNG XE BUÝT LÀM PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Đức Trí
115–126
NGHIÊN CỨU QUAN HỆ GIỮA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI VÀ TÀI SẢN KHÁCH HÀNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
PDF (Vietnamese)