Vol. 105 No. 6 (2015): Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Tiến Dũng
ĐỪNG THOÁT LY HOÀN CẢNH LỊCH SỬ KHI TIẾP CẬN TƯ TƯỞNG VÀ NHÂN CÁCH GIÁO SƯ TRẦN ĐỨC THẢO
Hoàng Chí Hiếu
ĐẤU TRANH MỞ RỘNG TRAO ĐỔI BƯU THIẾP GIỮA HAI MIỀN BẮC NAM VIỆT NAM (1956-1960)
Mai Xuân Hợi
BẤT CẬP TỪ CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI LẠM DỤNG VỊ TRÍ ĐỘC QUYỀN ĐỂ HẠN CHẾ CẠNH TRANH VỀ GIÁ THEO PHÁP LUẬT GIÁ VÀ PHÁP LUẬT CẠNH TRANH
Phan Quốc Hải
TRUYỀN HÌNH CHUYÊN BIỆT- HƯỚNG ĐI CHO CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH KHU VỰC TRUNG TRUNG BỘ
nguyen hoa phuong
NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG “HỮU GIÁO VÔ LOẠI” CỦA KHỔNG TỬ
Lê Văn Hảo
XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ VÀ KHUNG ĐÁNH GIÁ HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Trần Lương
THỰC TRẠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ REAL SITUATION OF TIME MANAGEMENT SKILLS OF STUDENTS IN CAN THO UNIVERSITY
Nguyễn Văn Đăng
KẾT HỢP KIẾN THỨC QUY TRÌNH VÀ KHÁI NIỆM VỀ ĐẠI SỐ LỚP 10
Trần Văn Hoan
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
Nguyễn Hữu Lễ
PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA THỂ LOẠI DU KÍ
Phan Minh Tiến
KỸ NĂNG HỌC ĐƯỜNG CHỨC NĂNG CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ
Nguyễn Xuân Hòa
QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO GIỮA AYUTTHAYA VÀ TRUNG QUỐC THẾ KỶ XVI – XVII
Nguyễn Đức Học
HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
Lê Thị Hải Ngọc Lê Thị Hải Ngọc
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Nguyễn Thị Tịnh Thy
TRÒ CHƠI TRONG TIỂU THUYẾT HUYNH ĐỆ CỦA DƯ HOA
Nguyễn Đức Vũ
XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
chu đình kiên
VẤN ĐỀ DO THÁI TRONG HAI TÁC PHẨM NHỮNG KẺ THIỆN TÂM (JONATHAN LITTELL) VÀ KHÔNG SỐ PHẬN (KERTÉSZ IMRE) TỪ GÓC NHÌN CỦA THUYẾT TƯƠNG ĐỐI VĂN HÓA VÀ VỊ CHỦNG VĂN HÓA
tran dai nghia
QUẢN LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lê Huỳnh Quốc Vũ
QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 23 – BỘ QUỐC PHÒNG THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA NGHỀ
Nguyễn Tùng Lâm
VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
lê thị thúy hoa
Nhân vật trong tiểu thuyết Cám dỗ cuối cùng của Chúa và Mật mã Da Vinci - từ góc nhìn so sánh
Nguyễn Thùy Trang
VĂN XUÔI NGUYỄN NGỌC TƯ TỪ GÓC NHÌN SINH THÁI