Vol 79, No 1 (2013)

Chuyên san khoa học Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, tập 79, số 1, năm 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/jard.v79i1

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Văn Toản, Guido Fleischer, Zhou Guang Hong
Lại Văn Hùng, Huỳnh Thư Thư, Trần Thị Lê Trang
Võ Văn Hùng, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng
Vũ Văn Liên, Trần Thị Thanh Bình
Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Vũ Liên
Trần Văn Minh, Kiều Thị Phượng, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang
Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Đức Hưng
Trương Thị Bích Phượng, Phan Ngọc Khoa
Lê Trọng Sơn, Hoàng Thị Ngọc Hạnh
Nguyễn Thành Tâm, Hồ Thị Bảo Ngọc
Trần Sáng Tạo, Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Đức Hưng
Nguyễn Đình Thi, Lê Diệu Tâm
Nguyễn Đình Thi, Lê Kim Nam, Trần Thị Nhi
Đậu Bá Thìn, Phạm Hồng Ban, Hoàng Văn Chính
Lê Thị Nam Thuận, Võ Đình Ba
Hoàng Đình Trung
Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn
Nguyễn Bảo Triệu, Nguyễn Thanh Tùng, Trương Thị Bích Phượng