Hue University Journal of Science: Economics and Development

ISSN 2588-1205

Editor in chief: Nguyen Quang Linh

Chair Editor: Hoang Trong Hung

Managing Editor: Tran Xuan Mau

Technical Editor: Nguyen Quoc Thien Huong

Phone: 02343845658 | Email: nguyenquocthienhuong@hueuni.edu.vn

Journal Contact | Focus and Scope | Submissions

Announcements

 

Thông báo của Tổng biên tập về việc không thu phí đối với bản thảo bài báo viết bằng tiếng Anh

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế thông báo:

Không thu lệ phí đối với bài báo viết bằng tiếng Anh.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017.

 
Posted: 2017-02-15
 
More Announcements...

Vol 128, No 5C (2019): Hue University Journal of Science: Economics and Development

Table of Contents

Hue University Journal of Science: Economic and Development

Phan Khoa Cuong, Tran Thi Bich Ngoc, Bui Thanh Cong, Vo Thi Quynh Chau
PDF
5–16
Nguyen Nhu Phuong Anh, Cao Huu Long
PDF
17–31
Nguyen Quang Phuc
PDF
33–44
Truong Thi Huong Xuan, Nguyen Đang Hao, Nguyen Tai Phuc
PDF
45–54
Duong Dac Quang Hao, Nguyen Thi Minh Hoa
PDF
55–65
Nguyen Uyen Thuong
PDF
67–80
Le Van Phuc, Nguyen Hoang Ngoc Linh
PDF
81–95
Tran Cong Dung, Đao Duy Minh
PDF
97–111
Ho Thi Huong Lan
PDF
113–125
Phan Khoa Cuong, Tran Thi Bich Ngoc, Bui Thanh Cong
PDF
127–140
Hoang Trong Hung
PDF
141–154
Nguyen Thi Dieu Linh
PDF
155–168
Le Van Phuc, Nguyen Hoang Ngoc Linh
PDF
169–183
Phan Van Hoa, Nhieu Khanh Phuoc Hai
PDF
185–196