Vol 82, No 4 (2013)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v82i4

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Văn Anh, Bùi Thị Thảo
Trần Thị Tú Anh
Lê Tiến Công
Phan Đức Duy
Nguyễn Thị Hương Giang
Võ Thị Mai Hà, Trần Hà Uyên Thi
Lê Nam Hải
Nguyễn Thị Hải
Nguyễn Lê Hiệp, Trần Đăng Huy
Phan Minh Huấn, Trần Văn Hiếu
Nguyen Manh Hung, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Hữu Hòa
Nguyễn Văn Hùng
Hồ Kiệt, Phạm Quang Ánh
Hồ Kiệt, Lê Tuấn Lợi
Nguyễn Tùng Lâm
Ngô Đức Lập
Lê Thị Kim Liên
Nguyễn Văn Lợi, Hồ Thanh Hà
Lê Thị Hoàng Oanh, Phùng Đình Mẫn
Trần Khánh Phong
Trần Thị Anh Phương
Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Văn Đức, Phạm Xuân Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung
Dương Vũ Bá Thi, Trần Bảo An, Trần Đức Trí
Phan Minh Tiến, Đinh Thị Hồng Vân
Nguyễn Đức Vũ