Vol. 130 No. 5C (2021): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

Nguyễn Phương Tường Lan, Nguyễn Văn Thích
5–19
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI ĐIỂM DU LỊCH BÌNH QUỚI CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA
Trần Văn Hòa, Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Nhật Anh
21–37
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG (IPA)