Vol. 126 No. 3C (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trần Nam Thắng, Lê Văn Khánh
5–11
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN NHÂN GIỐNG CÂY XÁO TAM PHÂN KHÁNH HOÀ (Paramignya trimera (Oliver) Burkill) BẰNG GIÂM HOM VÀ CHIẾT CÀNH
PDF (Vietnamese)
Hoàng Đình Trung, Vũ Thị Phương Anh
13–21
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI THÂN MỀM HAI MẢNH VỎ (BIVALVIA) VÀ CHÂN BỤNG (GASTROPODA) Ở SÔNG BỒ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Hữu Ánh
23–31
NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG CÂY TRỒNG CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ PHỤC VỤ XEN CANH VỚI CÂY GẤC TẠI NGHỆ AN / RESEARCH ON SELECTION OF SOME ECONOMIC CROP VARIETIES FOR INTERCROPPING WITH GAC (Momordica cochinchinensis) AT NGHE AN
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Đình Thi
33–42
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT SẢN XUẤT GẤC LAI ĐEN THƯƠNG PHẨM TẠI NGHỆ AN / STUDY ON APPROPRIATE CULTIVATED TECHNIQUES BLACK HYBRID GAC (Momordica cochinchinensis) AT NGHE AN PROVINCE
PDF (Vietnamese)
Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh
43–53
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHO NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG ỚT CAY F1 NHẬP NỘI TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 – 2016 TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trương Thị Hồng Hải, Nguyễn Đình Thành, Trần Thị Thanh
55–67
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHO NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG CÀ CHUA NHẬP NỘI TRIỂN VỌNG TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 – 2016 TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Lê Văn Dân, Lê Tiến Hữu
69–76
KẾT QUẢ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ LĂNG CHẤM (HEMIBAGRUS GUTTATUS LACÉPÈDE, 1803) TẠI QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese) PDF (Vietnamese)
Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đình Thi, Lê Thị Hương Sen
78–87
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO SẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY LƯNG TRẮNG HP10 VÀ ĐT34 TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Thị Hương Sen, Trần Thị Hoàng Đông, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Trần Minh Quang
89–100
KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG/GIỐNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thỵ Đan Huyền, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Hiền Trang
101–112
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÀNG BAO SINH HỌC TỪ DỊCH CHIẾT VI KHUẨN Pseudomonas putida 199B ĐẾN KHÁNG NẤM Aspergilus flavus T1 TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN HẠT GIỐNG NGÔ
PDF (Vietnamese) PDF (Vietnamese)
Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Duy Liêm
113–122
ỨNG DỤNG GIS VÀ TIẾN TRÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC PHÂN VÙNG THÍCH HỢP NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TẠI HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN
PDF (Vietnamese)
Hoàng Kim Toản, Tạ Sáu, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi
123–133
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT HÀNH TĂM (ALLIUM SCHOENOPRASUM) TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2014 TẠI QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Phùng Thăng Long, Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân
135–141
SO SÁNH NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI VCN-MS15 VỚI LỢN NÁI MÓNG CÁI NUÔI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình
143–154
THỰC TRẠNG CANH TÁC VÀ QUẢN LÝ CỎ DẠI HỒ TIÊU Ở QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Phước, Dương Văn Chinh
155–162
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG VI KHUẨN Vibrio spp. TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TRÊN CƠ THỂ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NUÔI THƯƠNG PHẨM Ở QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Trần Đăng Hòa, Lê Trung Hiếu, Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản
163–170
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÂY XANH TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG ĐẠI NỘI HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trương Thị Hồng Hải, Trần Thị Thanh, Nguyễn Minh Hiếu
171–181
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CÁC TỔ HỢP LAI MƯỚP HƯƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỒNG RUỘNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm
183–193
ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ CỎ DẠI HẠI LÚA VÀ KHẢO NGHIỆM CÁC LOẠI THUỐC TRỪ CỎ LÚA Ở BÌNH ĐỊNH
PDF (Vietnamese)
Hồ Kiệt, Trần Văn Hòa, Hồ Nhật Linh
195–205
ẢNH HƯỞNG CỦA GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT TẠI KHU KINH TẾ NHƠN HỘI, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PDF (Vietnamese)
Trần Văn Tý, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen
207–216
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN HỮU CƠ BOKASHI, CHẾ PHẨM TRICHODERMA VÀ PSEUDOMONAS ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT XÁM BẠC MÀU TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)