Vol. 132 No. 6A (2023): Khoa học Xã hội Nhân văn
Khoa học Xã hội Nhân văn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thị Diện Đỗ
5-20
GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI HÓA SÁNG CHẾ CHO DOANH NGHIỆP Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM
PDF
THI BAY VO
21-33
DIỆN MẠO VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA TRUYỆN KINH DỊ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỈ XX
PDF
Nguyễn Văn Hòa
35-49
THỰC TRẠNH VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH Ở ĐẠI HỌC HUẾ
PDF
HoThanh Nguyen
51-67
PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
PDF
Nguyễn Thị Diệu Phương, Thị Dạ Thủy Đặng, Thị Ngọc Lê
69-88
QUY TRÌNH XÂY DỰNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN VÀ TỔ CHỨC HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC TẾ BÀO, SINH HỌC 10
PDF
Hà Nguyễn Thị Thu
89-100
SỰ CHUYỂN NGHĨA CỦA ĐỘNG TỪ NẾM TRONG TIẾNG VIỆT VÀO PHẠM VI TRẢI NGHIỆM TỪ LÝ THUYẾT NGHIỆM THÂN
PDF
Nguyễn Tiến Dũng
101-108
VÔ THƯỜNG VÀ Ý NGHĨA NHÂN SINH CỦA VÔ THƯỜNG
PDF
Lê Thị Thảo
109-122
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
PDF
Trần Mai Phượng
123-137
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN TẠI VÙNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG - CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Nguyễn Đức Hồng Nguyễn
139-154
GIAO TIẾP TOÁN HỌC CỦA SINH VIÊN TRONG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀ GIỚI HẠN Ở ĐẦU ĐẠI HỌC
PDF
Phan Phuong Thanh
155-169
ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA TRONG THÀNH NGỮ CÓ YẾU TỐ CHỈ ĐỘNG VẬT TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
PDF
Hoàng Tuệ Quang Nguyễn
171-194
CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ DU LỊCH DI SẢN: LÝ THUYẾT VÀ VẬN DỤNG
PDF
Trương Bạch Lê
195-208
NHẬN THỨC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ VỀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NGÔN NGỮ
PDF
Trung Định Võ
209-226
ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC TRÊN CƠ SỞ PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI HỌC
PDF
Lê Văn Giáo, bounnao pathoumma
227-242
XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHDCND LÀO
PDF