Vol 128, No 3D (2019)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v128i3D

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
5–18
Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Thi Thu Thủy, Hồ Công Hưng, Nguyễn Quang Cơ
19–31
Lê Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phan Thị Phương Nhi
33–41
Đậu Bá Thìn, Hà Thị Huyền
43–51
Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước
53–65
Huỳnh Văn Chương, Hồ Việt Hoàng, Võ Hồng Thanh
67–78
Nguyễn Quang Tân, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Hồng Vân
79–94
Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Nguyễn Xuân Bả
95–107
Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Cảnh Minh Hoài, Nguyễn Phúc Khoa
109–119
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Diệu Loan, Vũ Tuấn An
121–136