Vol. 128 No. 3D (2019): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Quang Lịch
5–18
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG VÀ MÙA VỤ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA TƠ NẤM Ở CÁC GIAI ĐOẠN NHÂN GIỐNG NẤM RƠM (Volvariella volvacea)
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Thi Thu Thủy, Hồ Công Hưng, Nguyễn Quang Cơ
19–31
ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM THU HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP SẤY HẠTĐẾN CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA GIỐNG LÚA RA DƯ VÀ A RI,ĐẶC SẢN ĐỊA PHƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Lê Thị Như Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nga, Phan Thị Phương Nhi
33–41
QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY KEO LÁ TRÀM (ACACIA AURICULIFORMIS A. CUNN. EX BENTH) DÒNG CLT43
PDF (Vietnamese)
Đậu Bá Thìn, Hà Thị Huyền
43–51
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE) Ở NAM THANH HÓA – BẮC NGHỆ AN
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước
53–65
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHỤC HỒI SINH KẾ CỦA NGƯ DÂN SAU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ CỐ FORMOSA TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Huỳnh Văn Chương, Hồ Việt Hoàng, Võ Hồng Thanh
67–78
GIẢI PHÁP TRUYỀN SỐ CẢI CHÍNH TRONG ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐỘNG THỜI GIAN THỰC (RTK) TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Quang Tân, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trần Thị Phượng, Nguyễn Thị Hồng Mai, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Trần Thị Ánh Tuyết, Trương Thị Hồng Vân
79–94
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ CƠ TU Ở KHU VỰC MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đinh Văn Dũng, Lê Đình Phùng, Nguyễn Xuân Bả
95–107
ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG CHĂN NUÔI BÒ SINH SẢN VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA ĐÀN BÒ CÁI LAI BRAHMAN TRONG NÔNG HỘ HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Cảnh Minh Hoài, Nguyễn Phúc Khoa
109–119
THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH LÂM ĐỒNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Thị Diệu Loan, Vũ Tuấn An
121–136
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN
PDF (Vietnamese)