Vol. 82 No. 4 (2013): Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013
Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 82, số 4, năm 2013

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Văn Anh, Bùi Thị Thảo
NHÂN TỐ HOA KỲ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
Trần Thị Tú Anh
ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Lê Tiến Công
TUẦN TRA, KIỂM SOÁT VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG THỜI NGUYỄN SƠ: 1802-1858
Đỗ Diên
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ HOÀN THIỆN PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN
Phan Đức Duy
VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TỔ HỢP, XÁC SUẤT ĐỂ THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC, SINH HỌC 12
Nguyễn Thị Hương Giang
NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LAO ĐỘNG TRẺ EM Ở CÁC TỈNH BẮC TRUNG BỘ
Võ Thị Mai Hà, Trần Hà Uyên Thi
CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG CHIẾN LƯỢC ĐA KÊNH: PHÂN TÍCH TỪ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG Ở THỪA THIÊN HUẾ
Lê Nam Hải
PHÂN TÍCH GIẢNG DẠY QUA TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ Ở TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – ĐẠI HỌC HUẾ
Nguyễn Thị Hải
TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN Ở PHƯỜNG THỦY DƯƠNG, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Lê Hiệp, Trần Đăng Huy
SO SÁNH HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI GÀ THỊT GIỮA HÌNH THỨC CÔNG NGHIỆP VÀ BÁN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phan Minh Huấn, Trần Văn Hiếu
BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
Nguyen Manh Hung, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Hữu Hòa
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC NÔNG HỘ Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Nguyễn Văn Hùng
GIẢI MÃ CỘI NGUỒN BẢN SẮC VĂN HÓA VIỆT QUA TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU TRONG TIỂU THUYẾT MẪU THƯỢNG NGÀN CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH
Hồ Kiệt, Phạm Quang Ánh
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI ĐẾN THU NGÂN SÁCH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
Hồ Kiệt, Lê Tuấn Lợi
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Tùng Lâm
NÉT ĐẶC SẮC TRONG CHỦ NGHĨA NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH
Ngô Đức Lập
KINH LƯỢC - HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802 – 1885)
Lê Thị Kim Liên
DU LỊCH VĂN HÓA TÂM LINH TRONG LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT TẠI THÁNH TÍCH TƯỢNG PHẬT ĐÀI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HUẾ
Nguyễn Văn Lợi, Hồ Thanh Hà
THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VỀ SINH KẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THAY THẾ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Ở CÁC XÃ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI THÀNH LẬP KHU BẢO VỆ LOÀI VÀ SINH CẢNH SAOLA
Lê Thị Hoàng Oanh, Phùng Đình Mẫn
QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC HUẾ (TRONG ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH)
Trần Khánh Phong
TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG HỒN LÀ AI CỦA HÀN MẶC TỬ
Trần Thị Anh Phương
THỜI GIAN HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ CỦA WILLIAM FAULKNER
Trịnh Văn Sơn, Nguyễn Văn Đức, Phạm Xuân Hùng, Lê Tô Minh Tân, Phạm Phương Trung
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC TỪ PHÍA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ
Dương Vũ Bá Thi, Trần Bảo An, Trần Đức Trí
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Ở CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ
Phan Minh Tiến, Đinh Thị Hồng Vân
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHU VỰC MIỀN TRUNG
Nguyễn Đức Vũ
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO GIẢNG VIÊN TRẺ SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ