Vol 126, No 3D (2017)

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3D

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hoàng Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà
5–15
Nguyễn Phương Văn, Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức, Vương Kim Thành
17–25
Lê Công Nam, Nguyễn Minh Hiếu, Dương Viết Tình
27–39
Nguyen Hoang Khanh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Trần An
41–54
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Đức
55–64
Trương Thị Phương Lan
PDF
65–73
Đỗ Thành Nhân
Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức
trần công định
Đậu Bá Thìn
Nguyễn Thị Thu Liên
Trần Vinh Phương
Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân An, Lê Đình Phùng, Văn Ngọc Phong, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân
trần anh đức, nguyễn đình thi, hoàng kim toản