Vol 126, No 3D (2017)

Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3D

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hoàng Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà
5–15
Nguyễn Phương Văn, Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức, Vương Kim Thành
17–25
Lê Công Nam, Nguyễn Minh Hiếu, Dương Viết Tình
27–39
Nguyen Hoang Khanh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Trần An
41–54
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Đức
55–64
Trương Thị Phương Lan, Le Thi Anh Thư, Ngô Thị Sen
PDF
65–73
Đỗ Thành Nhân, Hoàng Thị Thái Hòa, Hoàng Minh Tâm
74–84
Đậu Bá Thìn, Lê Minh Dũng, Hoàng Văn Chính
85–95
Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thị Diễm Thi
97–107
Trần Anh Đức, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản
PDF
109–118
Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Tuyết Nhân, Phạn Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Đức Nghĩa
119–129
Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân An, Lê Đình Phùng, Văn Ngọc Phong, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân
PDF
131–141
Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức
143–152
trần công định
153–164