Vol. 126 No. 3D (2017): Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development
Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hoàng Bích Thủy, Trần Thị Thu Hà
5–15
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT CAO SU NÔNG HỘ TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Phương Văn, Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức, Vương Kim Thành
17–25
ỨNG DỤNG VIỄN THÁM ĐỂ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁY RỪNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
PDF (Vietnamese)
Lê Công Nam, Nguyễn Minh Hiếu, Dương Viết Tình
27–39
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CAO SU KINH DOANH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ
PDF (Vietnamese)
Nguyen Hoang Khanh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Trần An
41–54
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN CHỈ SỐ KHÔ HẠN TRÍCH XUẤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Đức
55–64
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ QGIS ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ TAM AN, HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Trương Thị Phương Lan, Le Thi Anh Thư, Ngô Thị Sen
65–73
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria Roscoe) TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO NUÔI CẤY TẾ BÀO HUYỀN PHÙ
PDF
Đỗ Thành Nhân, Hoàng Thị Thái Hòa, Hoàng Minh Tâm
74–84
HIỆU LỰC CỦA PHÂN KALI VÀ LƯU HUỲNH ĐỐI VỚI CÂY LẠC TẠI XÃ CÁT HANH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PDF (Vietnamese)
Đậu Bá Thìn, Lê Minh Dũng, Hoàng Văn Chính
85–95
ĐA DẠNG HỌ LONG NÃO (LAURACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA
Nguyễn Thị Thu Liên, Lê Thị Tuyết Nhân, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Thị Huệ, Phạm Thị Diễm Thi
97–107
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VI KHUẨN LAM TIỀM NĂNG SINH HOẠT CHẤT KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM TỪ ĐẤT RUỘNG LÚA HUYỆN PHÚ VANG THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Anh Đức, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Kim Toản
109–118
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỔ HỢP GIÁ THỂ MÙN CƯA GỖ KEO ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT NẤM SÒ TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Trần Vinh Phương, Nguyễn Văn Khanh, Lê Thị Tuyết Nhân, Phạn Thị Hải Yến, Kiều Thị Huyền, Võ Đức Nghĩa
119–129
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG, MẬT ĐỘ BAN ĐẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA HAI LOÀI TẢO BIỂN Chaetoceros muelleri, Tetraselmis suecica VÀ THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN Ở THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân An, Lê Đình Phùng, Văn Ngọc Phong, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân
131–141
SINH TRƯỞNG VÀ SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA TỔ HỢP LỢN LAI DUROC × [LANDRACE × (PIETRAIN × VCN–MS15)] VÀ PIETRAIN × [LANDRACE × (DUROC × VCN–MS15)] NUÔI TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF
Đặng Thụy Mai Thy, Trần Thị Tuyết Hoa, Phạm Minh Đức
143–152
ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI NẤM Achlya bisexualis NHIỄM TRÊN CÁ NUÔI THÂM CANH
PDF (Vietnamese)
trần công định
153–164
ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI VÀ PHÂN BỐ LOÀI ĐẢNG SÂM (Codonopsic javanica (Blume) Hook. f.) TẠI HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)