Vol. 130 No. 6E (2021): Khoa học Xã hội Nhân văn Tiếng Việt
Khoa học Xã hội Nhân văn Tiếng Việt

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lê Lâm Thi, Thị Xuân Dung Đỗ
ỨNG DỤNG NGÔN NGỮ HỌC NGỮ LIỆU VÀO GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ: GIẢNG DẠY TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI QUA NGỮ LIỆU SONG NGỮ ANH – VIỆT
Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Thị Phương Linh, Lê Trọng Dũng
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Khắc Bình
HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC VÀ MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỌC SINH
Tinh Nguyen
PHẠM TRÙ THỜI CỦA ĐỘNG TỪ TIẾNG NGA VÀ MỘT SỐ CÁCH DIỄN ĐẠT Ý NGHĨA TƯƠNG TỰ TRONG TIẾNG VIỆT
Nghia Nguyen, Tuấn Trần
FACTORS AFFECTING STUDENT SATISFACTION IN BLENDED LEARNING: CASE STUDY OF HUE UNIVERSITY - SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM
Nguyễn Thị Lê Huyền
QUAN ĐIỂM LẬP PHÁP VỀ MANG THAI HỘ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM TRONG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
Lê Phạm Hoài Hương, Trần Thị Thanh Thương
SỬ DỤNG TẠO TÁC TRONG CÁC LỚP TIẾNG ANH BẬC ĐẠI HỌC NHÌN TỪ LĂNG KÍNH CỦA THUYẾT VĂN HOÁ VÀ XÃ HỘI
Phạm Danh Nha, Tô Thùy Linh
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ
Ngoc Tung Nguyen, Nguyễn Vũ Trọng Thi, Tôn Thất Hiếu Khoa, Trần Thị Thùy Hương
KIẾN TRÚC PHÁP THUỘC TẠI THÀNH PHỐ HUẾ
Thế Anh Phùng
NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986 - 2015): THÀNH TỰU, HẠN CHẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
Minh Phương Lê Thị, Đức Giáp Dương; Thanh Huy Lê
THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ CÓ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRÊN MÁY VI TÍNH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Hoàng Lê TRƯƠNG
KHẢO SÁT NHẬN THỨC VÀ KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY CHỈ NGÔN TÌNH THÁI CỦA GIẢNG VIÊN TIẾNG PHÁP TRONG CÁC GIỜ HỌC THỰC HÀNH TIẾNG Ở KHOA TIẾNG PHÁP- TIẾNG NGA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ
Hoài Phúc Nguyễn Thị
NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG CỦA CƯ DÂN VEN BIỂN TRUNG TRUNG BỘ VIỆT NAM
Thị Lại Vi
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NHÂN DÂN
Hoàng Thị Hải Yến, Hoàng Thảo Anh
NHẬN DIỆN CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XÁC ĐỊNH QUAN HỆ CHA, MẸ, CON TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TRANH CHẤP