Vol 128, No 6C (2019)

Khoa học Xã hội Nhân văn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hồ Tiểu Ngọc
5-18
Nguyễn Phước Hải Trung
19-36
Nguyễn Tiến Vinh
37-45
Nguyễn Tiến Dũng
47-55
Phạm Ngọc Bảo Liêm
56-66
Phạm Thế Kiên, Nguyễn Thị Thủy
67-80
Nguyen Văn Kiệt, Nguyễn Đăng Nhật
81-91
Nguyễn Thị Thu Hằng
93-104
Gấm Huyền Trần
105-118
Trần Thị Hằng
119-131
Nguyễn Thuỳ Trang
133-146
Phạm Thế Kiên, Lê Thị Hương, Đinh Thị Hồng Vân, Phan Hữu Huyện, Nguyễn Xuân Hiếu, Hoàng Kim Toản
147-163
Lê Thị Bạch Liên
165-176
Lê Thị Quí Đức
177-187
Thảo Thị Kim Võ
189-203
Nguyễn Thế Dũng
205-214
nguyễn liên
215-226