Vol 128, No 6C (2019)

Khoa học Xã hội Nhân văn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v128i6C

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hồ Tiểu Ngọc
5-18
Nguyễn Phước Hải Trung
19-36
Nguyễn Tiến Vinh
37-45
Phạm Ngọc Bảo Liêm
Phạm Thế Kiên, Nguyễn Thị Thủy
Nguyễn Thế Dũng
Nguyễn Thuỳ Trang
Trần Thị Hằng
Nguyen Văn Kiệt, Nguyễn Đăng Nhật
Lê Thị Bạch Liên
Phạm Thế Kiên, Lê Thị Hương, Đinh Thị Hồng Vân, Phan Hữu Huyện, Nguyễn Xuân Hiếu, Hoàng Kim Toản
Nguyễn Tiến Dũng
Lê Thị Quí Đức