Vol. 128 No. 5A (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC HUẾ: KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Original Article

Bùi Dũng Thể, Phạm Minh Hải
5–15
ĐÁNH GIÁ KINH TẾ MÔ HÌNH CANH TÁC THEO HƯỚNG THÍCH ỨNG VỚI BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VÙNG CÁT HUYỆN HẢI LĂNG
PDF (Vietnamese)
Võ Phan Quang Thế, Trần Hoài Nam
17–32
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, CHẤT LƯỢNG THỂ CHẾ VÀ TINH THẦN LẬP NGHIỆP: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI
PDF (Vietnamese)
Đặng Đình Đức
33–49
PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Lê Hiệp, Lê Thị Cẩm Nhi, Trần Thị Diệu, Trần Thị Bích Huệ
51–61
TÁC ĐỘNG SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN HIỆU QUẢ KINH TẾ NUÔI CÁ LỒNG Ở THỊ TRẤN THUẬN AN – TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trương Thị Hương Xuân, Nguyễn Khắc Hoàn
63–77
ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Phạm Thị Thuỳ Trang, Bùi Thị Thúy, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Trọng Hùng
79–91
THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ
PDF (Vietnamese)
Đoàn Khánh Hưng, Trần Thị Thu Hiền
93–104
TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ DU LỊCH NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
nguyen thi le Huong, Trương Tấn Quân
105–118
ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Trần Thu Hà
109–127
THỰC TRẠNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Văn Hòa
129–146
ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH THÔNG MINH: KHÁI NIỆM VÀ CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU HIỆN NAY
PDF (Vietnamese)
Trương Thị Thu Hà, Trần Hữu Tuấn, Đoàn Khánh Hưng
147–167
ẢNH HƯỞNG CỦA NHÂN TỐ ĐẨY VÀ KÉO ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN HỘI AN
PDF (Vietnamese)
Lê Văn Bình, Hoàng Văn Liêm
169–185
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
PDF (Vietnamese)
Nguyễn Thị Phương Thảo
187–206
NGHÈO ĐA CHIỀU CỦA HỘ GIA ĐÌNH DI CƯ: MINH HỌA QUA CUỘC KHẢO SÁT MỨC SỐNG HỘ GIA ĐÌNH VIỆT NAM NĂM 2014 VÀ 2016
PDF (Vietnamese)