Vol. 130 No. 6B (2021): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và nhân văn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và nhân văn

Hue University Journal of Science: Social Sciences and Humanity (HUJOS: Social Sciences and Humanity) is an open-accessed peer-reviewed journal published by Hue University, Vietnam. The Journal caters for multidisciplinary interests and is devoted to disseminating newest high-quality research results and welcoming contribution of theoretical, experimental, and applied research in Social Sciences and Humanity which include but are not limited to Communication Sciences,  Psychology, Education, Philosophy, Political Science, Management, Sociology, Administrative Sciences, Social Work, Geography, History, Tourism, Law, Literature, Language and Linguistics, Cultural studies, and many more... The papers accepted for publication are double-blind refereed to ensure academic integrity and disseminated promptly through a process of closed online publication.

As well as original research, HUJOS: Social Sciences and Humanity also accepts review papers about the state-of-the-art, emerging trends, and future directions of each field, editorials, and letters to editors. The Journal welcomes contributions from academics, professionals, graduate and undergraduate students, fellows, and associates pursuing research in Vietnam and all over the world.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn Thị Bạch Hải
5-16
Hình tượng nhân vật nữ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn nhìn từ nguyên lí tính mẫu
PDF
Thi Hà Phương Nguyễn
17-33
KIẾN THỨC CỦA GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI ĐỂ DẠY HỌC GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH, TRUNG VỊ TRÊN BIỂU ĐỒ PHÂN BỐ
PDF
Đức Giáp Dương, Văn Giáo Lê, Nguyen Thi Lan Ngoc, Lê Thị Minh Phương
35-48
SỬ DỤNG PHẦN MỀM DATA STUDIO VÀ GIAO DIỆN SCIENCE WORKSHOP TRONG DẠY HỌC BÀI “SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG” VẬT LÍ 11 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH
PDF
Lien Cao
49-63
THE USE OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) IN ONLINE LEARNING AT UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES, HUE UNIVERSITY
PDF
Nghia Nguyen Van, Quách Nguyễn Bảo Nguyên, Đỗ Hùng Dũng, Dương Đức Giáp
65-76
SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM MÁY THỦY LỰC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 8
PDF
Lê Thị Bích Hạnh
77-92
CULTURAL HYBRIDIZATION AND FEELINGS OF EXILE IN OVERSEAS VIETNAMESE CONTEMPORARY FEMALE PROSE
PDF
Đỗ Mạnh Hùng
93-106
ĐÓNG GÓP CỦA TẦNG LỚP TRÍ THỨC ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở HÀ TĨNH (1930 - 1945)
PDF
Thi Minh Phuong Ho
107-122
Measuring students' problem-solving competency on linear equations
PDF
Võ Thị Ngọc Thúy
123-142
THE ART OF BUIDING THE WOMAN SYMBOL IN TUY LY VUONG MIEN TRINH’S WRITINGS
PDF
trần thị ngọc ánh
143-152
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KAHOOT TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
PDF
Nguyễn Tiến Dũng
153-160
ĐỐI DIỆN VỚI CON NGƯỜI CỦA THUYẾT HIỆN SINH
PDF
Thanh Mai Đinh
161-173
TIẾP NHẬN NAM BANG THẢO MỘC QUA GÓC NHÌN VĂN BẢN HỌC
PDF
KHANH LE PHI HO
175-189
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO CÁC NHÓM BẢO TỒN CỘNG ĐỒNG VÀ TUẦN TRA THÔN BẢN TẠI CÁC XÃ VÙNG ĐỆM TỈNH QUẢNG NAM: FINANCIAL MECHANISM FOR COMMUNITY BASED CONSERVATION AND VILLAGE PARTROL GROUPS IN QUANG NAM PROVINCE
PDF
Phạm Đăng Nhật Thái
177-191
KIẾN TRÚC ĐÌNH LÀNG Ở HÀ NỘI - HUẾ - SÀI GÒN: NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT
PDF
Thủy Nguyễn Thị Mai
193-214
TIẾP CẬN DẠY HỌC TOÁN THEO BỐI CẢNH VỚI PHƯƠNG ÁN REACT VÀ HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC
PDF