Vol. 126 No. 3A (2017): Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Khoa CNTY, Bùi Thị Hiền, Hồ Thị Quỳnh Châu, Hồ Trung Thông, Nguyễn Xuân Hòa
5–12
SỰ LƯU HÀNH VÀ MỨC ĐỘ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA LIÊN CẦU KHUẨN (STREPTOCOCCUS SPP.) Ở LỢN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VỤ ĐÔNG NĂM 2015
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Hoàng Chung, Porntrakulpipat Sarthorn
13–18
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CHỐNG VIRUS TAI XANH ĐỘC LỰC CAO CỦA TILMICOSIN Ở ĐIỀU KIỆN IN VITRO
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Đức Hưng, Hồ Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Đức Chung
19–31
THỰC TRẠNG CHĂN NUÔI GÀ THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Thị Mùi
33–42
NGHIÊN CỨU SỨC SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GÀ DABACO VÀ GÀ JAPFA NUÔI THỊT TẠI THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thế Thao, Timothy D. Searchinger, Nguyễn Hữu Cường
43–52
HIỆN TRẠNG VÀ KỊCH BẢN GIẢM PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN TỪ HỆ THỐNG NUÔI BÒ THỊT BÁN THÂM CANH QUY MÔ NÔNG HỘ Ở TỈNH AN GIANG
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Vũ Văn Hải, Hoàng Chung
53–60
BIẾN ĐỔI BỆNH LÝ NIÊM MẠC RUỘT NON CỦA LỢN CON THEO MẸ BỊ TIÊU CHẢY DO E. COLI
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Thị Thùy, Nguyễn Xuân Hòa, Trương Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Nga
61–67
TÌNH HÌNH NHIỄM CRYPTOSPORIDIUM SPP. TRÊN BÒ TẠI XÃ PHONG SƠN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Văn Chào, Zhou Rui, Wang Qiao Na
69–78
NGHIÊN CỨU ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN HAEMOPHILUS PARASUIS BẰNG MÔ HÌNH GÂY NHIỄM TRÊN CHUỘT LANG (GUINEA PIG)
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Phạm Hồng Sơn, Lê Thị Thanh, Ngô Hữu Lai, Phan Hữu Đức
79–90
SỬ DỤNG KỸ THUẬT ELISA PHÁT HIỆN KHÁNG THỂ CHỐNG PROTEIN PHI CẤU TRÚC 3ABC VÀ KỸ THUẬT RT-PCR PHÁT HIỆN GENE ĐẶC HIỆU VIRUS TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TẠI QUẢNG NGÃI ĐẦU NĂM 2015
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Phan Vũ Hải, Hồ Thị Dung, Nguyễn Đinh Thùy Khương, Phạm Hoàng Sơn Hưng
91–97
ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ CHẾT LỢN CON TRƯỚC CAI SỮA TẠI MỘT SỐ TRANG TRẠI LỢN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Trần Quang Vui, Hồ Văn Lợi, Nguyễn Xuân Hòa
99–106
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN SALMONELLA GÂY BỆNH TRÊN VỊT NUÔI TẠI HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Trần Thị Thu Hồng, Lê Văn An, Phan Thị Hằng
107–115
ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN LÊN MEN BỞI Pichia kudriavzevii ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA GÀ RI
PDF (Vietnamese)
Khoa NCTY, Lê Thị Lan Phương, Lê Văn Tòng
117–127
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN VÀ TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA PHÂN VỚI RÁC HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens)
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hoài Phương, Đinh Văn Dũng, Trần Thanh Hải, Trần Ngọc Long, Nguyễn Xuân Bả
129–137
VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CỎ TRỒNG TRÊN ĐẤT PHA CÁT CHỦ ĐỘNG TƯỚI TIÊU TẠI BÌNH ĐỊNH
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Minh Hoàn, Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Đức Chung, Lê Quỳnh Châu, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Thị Thùy
139–150
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ CHUỒNG NUÔI GIAI ĐOẠN 1-4 TUẦN TUỔI ĐẾN LƯỢNG ĂN VÀO, TỐC ĐỘ SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ NUÔI SỐNG CỦA GÀ
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Dư Thanh Hằng, Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Thân Thị Thanh Trà, Lê Đức Ngoan, Savage G.P.
151–159
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LỨA CẮT VÀ CHẤT PHỤ GIA DÙNG TRONG Ủ CHUA TỚI HÀM LƯỢNG OXALATE TRONG CỌNG VÀ LÁ MÔN (Colocasia Esculenta (L) Schott)
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Lê Xuân Ánh, Trần Quang Vui, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Xuân Lý, Trần Quốc Lượng
161–168
ĐỘC LỰC VÀ TÍNH MẪN CẢM KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN E. COLI PHÂN LẬP TỪ LỢN CON THEO MẸ BỊ BỆNH TIÊU CHẢY Ở THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Đinh Thị Bích Lân, Đặng Thanh Long, Lê Công Thịnh, Phùng Thăng Long, Hoàng Thị Thùy Nhung, Lê Quốc Việt
169–178
NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE eltA CỦA E. COLI GÂY TIÊU CHẢY Ở LỢN
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Nguyễn Xuân Hòa, Đinh Văn Dũng, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Thùy, Dương Thanh Hải, Lê Xuân Ánh, Hoàng Chung, Trần Hùng, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Xuân Bả
179–188
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI VÀ XÁC ĐỊNH YẾU TỐ NGUY CƠ XẢY RA DỊCH BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐÀN GIA SÚC Ở TỈNH HÀ TĨNH
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Đinh Văn Dũng, Lê Đức Ngoan, Lê Đình Phùng, Nguyễn Hữu Cường
189–199
ƯỚC TÍNH HỆ SỐ PHÁT THẢI KHÍ MÊTAN TỪ ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA BÒ THỊT Ở CÁC HỆ THỐNG CHĂN NUÔI BÒ TẠI TỈNH QUẢNG NAM
PDF (Vietnamese)
Khoa CNTY, Phạm Thành Định, Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Đức Hưng, Ngô Văn Bình
201–211
NGHIÊN CỨU SỨC SẢN XUẤT THỊT CỦA GÀ LẠC THỦY NUÔI TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
PDF (Vietnamese) PDF (Vietnamese)