Vol 125, No 11 (2016)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v125i11

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trương Viên
Pham Duc Thuận
Nguyễn Văn Quang
Phan Quốc Hải
Nguyễn Đức Vũ
Dương Thanh Mừng
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Hồng Điệp
nguyen van quang
Lê Nam Trung Hiếu, Lê Văn Anh
Huỳnh Văn Tuyết
Hoàng Thị Hải Yến
Đỗ Mạnh Hùng
Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tuấn Bình
Bảo Khâm, Cái Ngọc Duy Anh, Nguyen Thi Hong Duyen, Huynh Thi Long Ha, Nguyen Thi Phuong Lan
Lê Thị Thanh Xuân
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Thùy Trang
nguyen thanh huy
lê xuân thông