Vol 76, No 7 (2012)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 76A, số 7, năm 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v76i7

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trần Xuân Bách, Phan Thanh Tuân
Đặng Văn Chương, Lê Nam Trung Hiếu
Lưu Mạnh Cường
Trinh Thi Dinh, Nguyễn Kiều Hưng
Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Lương Thị Lệ Hằng
Võ Thị Mai Hoa, Trương Thị Thu Hiền
Phan Văn Hòa, Hoàng Hùng, Nguyễn Trí Lạc
Trần Văn Hòa, Lê Thị Thế Bửu
Trần Huy Hoàng, Lê Văn Long
Nguyễn Thị Lê Huyền
Vũ Thị Hương
Lê Bình Phương Luân
Quách Nguyễn Bảo Nguyên
Nguyễn Thị Thanh Nhung, Lê Văn Dũng
Nguyễn Thị Nữ
Trần Văn Phước, Lê Tiến Dũng, Trần Quyết Chiến
Trần Thị Thúy Phương, Phan Minh Tiến
Nguyễn Thị Hoa Phượng
Trương Thị Minh Thạnh, Phùng Đình Mẫn
Lê Lâm Thi
Hoàng Thị Huyền Trang
Nguyễn Thị Hương Trà
Nguyễn Văn Tuấn, Phùng Đình Mẫn