Vol 86, No 8 (2013)

Chuyên san khoa học Xã hội và Nhân văn, tập 86, số 8, năm 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.26459/hujos-ssh.v86i8

Table of Contents

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan Tuấn Anh
Bùi Thị Thuận Ánh
Đào Mộng Điệp
Trinh Thi Dinh, Lê Đình Kiên
Nguyễn Duân
Đỗ Thị Xuân Dung, Hoàng Tất Thắng
Hà Trần Thùy Dương
Phùng Thị Hồng Hà, Lê huy Tuấn, Nguyễn Thùy Trang
Hà Viết Hải
Lê Đình Hiếu
Lê Hương Hoa
Hoàng Thị Thái Hoà, Đỗ Đình Thục, Nguyễn Hữu Hiển
Nguyễn Thanh Hùng
Nguyễn Thanh Khanh, Trần Đăng Huy, Hoàng Hùng
Nguyễn Tùng Lâm
Lê Văn Lân, Nguyễn Thanh Hiền
Nguyễn Viết Thanh Minh
Đoàn Thị Quý Ngọc
Trần Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Hương
Phạm Thi Hồng Nhung
Trần Khánh Phong
Khổng Văn Thắng, Trịnh Bích Toàn
Hà Lệ Thủy
Lại Xuân Thủy
Bùi Đức Tính
Nguyễn Hồ Minh Trang
Lê Văn Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Trần Bình Tuyên
Nguyễn Tuấn Vĩnh, Nguyễn Phước Cát Tường, Phạm Thị Quỳnh Ni, Trần Thị Phương Anh, Hoàng Thị Diệu Hồng
nguyen van vuong, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Bá Tường
Đỗ Trường Xuân